Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny Kontestacje

Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny Kontestacje

Tytułowy festiwal to lubelskie wydarzenie kulturalno-rozrywkowe, jakie stanowi jeden z powszechniejszych przeglądów artystycznych. Jest to wysokiej rangi festiwal, który ma swój charakter typowo teatralny. Jego pierwsza edycja odbyła się w roku 2005.
Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny Kontestacje stanowi teatr, który gromadzi akademickie środowiska z całego naszego kraju. Ogólnie rzecz biorąc, całą swoją formułą, teatr w tym wydaniu nawiązuje do ruchu teatralnego, jaki określany jest jako Chatka Żaka. Pierwsze przedsięwzięcie w tym wydaniu miało miejsce na przełomie lat siedemdziesiątych oraz osiemdziesiątych.

Dodatkowo, bardzo duże znaczenie w tym przypadku ma także festiwal Studencka Wiosna Teatralna. Jeżeli natomiast mowa o nazewnictwie, to Kontestacje to sposób na pokazanie działalności teatrów, które są w swym profilu działania niezależne. W ten sposób grupowane są formy, jakie są całkowicie przeciwne schematom działania i istnienia klasycznych instytucji teatralnych. Możemy także wspomnieć o tym, iż jest to festiwal, który bazuje na formule pozakonkursowej, więc jest to czysta sztuka sama w sobie. Mowa o zainteresowaniu teatrem w jego nieskażonej, normalnej postaci. Bez komercjalizacji. Festiwal, o którym mowa realizowany jest w atmosferze jak wszelakie luźne w swej formule imprezy z zakresu kultury studenckiej. Ich celem nadrzędnym jest zaprezentowanie rozmaitych zjawisk teatralnych i jak najbardziej przez taki przegląd artystyczny się to udaje bezwww.ubezpieczeniedlamlodych.pl problemu. W trakcie festiwalu. Poza teatralnymi przedstawieniami, organizowane są wydarzenia kulturalne towarzyszące takie jak przykładowo pokazy i projekty plastyczne, fotograficzne itd.
Wpis zawdzięczamy: porównanie ubezpieczenia oc