Ursynalia

Ursynalia

Do powszechnie znanych imprez studenckich zalicza się juwenalia. Jest to nieodłączny od dekad sposób integrowania sięroboty żelbetowe studentów i generalnie całego środowiska akademickiego. Niemniej jednak warto dodać, że wyżej wspomniane juwenalia to nie jest jedyna z możliwych form kulturalnego i rozrywkowego gromadzenia się studentów. Do równie powszechnych zalicza się festiwale corocznie odbywające się w różnych miejscach w Polsce, które stanowią nic innego jak muzyczne przeglądy amatorskich wykonawców i artystów. Jest to z jednej strony mix kultury i rozrywki oraz ciekawa forma organizowania życia kulturalnego i studenckiego. Musimy wspomnieć także o tym, że wraz z juwenaliami coraz większego rozgłosu z biegiem czasu nabierają ursynalia.

Czym one są?
W przypadku Ursynaliów albo jak kto woli Warsaw Student Festival, bo i tym określeniem nazywa się to przedsięwzięcie muzyczne, warto wspomnieć o corocznej imprezie organizowanej na zasadzie festiwalu, która rok rocznie cyklicznie odbywa się w stolicy i jej pierwsza edycja inauguracyjna miała miejsce w roku 1983. Generalnie rzecz biorąc, nie ma jednej stałej daty tego rodzaju wydarzenia studenckiego, ale przeważnie jest to mniej więcej stały okres – na przełomie maja oraz czerwca. Warto dodać, że to jeden z dziesięciu największych festiwali jakie w życiu akademickim organizowane są nie tylko w całej Warszawie, ale na skalę ogólnopolską, a nawet i na skalę europejską. Musimy dodać, że Ursynalia to gigantyczne zgromadzenie żaków i nie tylko. Wszyscy, którzy kochają muzykę mogą wziąć udział w wydarzeniu. Inicjatorami przedsięwzięcia w tym wydaniu okazuje się Samorząd Studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a od parunastu ostatnich lat jako organizator dołączyła TEŻ Fundacja Bonum i Arena Live Production.
Wpis zawdzięczamy: