Kultura studencka

Kultura studencka

Termin kultura studencka odnosi się do rozmaitych zjawisk, które wynikają z wielorakich form aktywności młodzieżowych. Jest to działalność, jaka realizowana jest przez środowiska akademickie, z naciskiem oczywiście na żaków. Pierwszy raz etymologicznie to słowo zaczęło obowiązywać w roku 1956. Było to pojęcie analogiczne do wtedy obowiązującej kultury inteligenckiej oraz kultury chłopskiej.

Termin ten z kolei stał się produktem PRL-owskiego języka i tak też pozostał w kulturze i środowisku po dziś dzień.
Warto dodać, że kultura studencka jest dzisiaj działalnością typowo amatorską, która może natomiast przebiegać na rozmaitych płaszczyznach i w wielorakich środowiskach, do jakich zalicza się obszar piosenki, estradę, kulturę kabaretową, dziedzinę poezji itd. Warto także dodać, że często ci amatorzy z wyżej wymienionych dziedzin kultury studenckiej istnieją na deskach amatorskich teatrów czy biorą udział w amatorskich przeglądam muzycznych, a ostatecznie stają się wielkimi gwiazdami, które zyskują wraz z biegiem czasu rozgłos na cały kraj. Z kulturą studencką wiążą się również masowa piesza turystyka górska, ale także i przykłady poezji śpiewanej, na przykład organizowane z tej kategorii wieczorki poetyckie. Dodatkowo, nie zapominajmy również o licznych festiwalach do jakich zalicza się Bazuna, YAPA, FAMA, czy też oczywiście nieodłączne kulturalneporównanie ofert oc wydarzenie związane z życiem studenckim a mianowicie juwenalia. Nie zapominajmy także o amatorskich imprezach kabaretowych, jakich także nie brak, wystawach i prezentacjach oraz pokazach multimedialnych.
Wpis zawdzięczamy: