Juwenalia

Juwenalia

Pojęcie juwenalia to wyraz pochodzenia łacińskiego, a w zasadzie związany z łacińskim określeniem luvenalia, który w dosłownym tłumaczeniu interpretuje się jako igrzyska młodzieńców. Czym odznaczały się dawniej organizowane juwenalia i jak to się stało, że dzisiaj są one postrzegane w kategoriach imprezy studenckiej rozrywkowo-kulturalnej mającej pogłębiać a zarazem prezentować kulturę życia studentów w naszym kraju? Dowiesz się po akapitach poniżej.

Juwenaliami nazywało się kiedyś niegdyś organizowane igrzyska, jakie miały miejsce w starożytnym Rzymie. Od tego momentu słowo juwenalia, początkowo w swej łacińskiej wersji, czyli luvenalia, stanowiło określenie obowiązujące na stałe w kontekście wydarzeń masowych z uczestnictwem zwłaszcza rzymskich młodzieńców. Pierwsze starożytne igrzyska pod nazwą Juwenalia odbyły się prawdopodobnie już w pięćdziesiątym dziewiątym roku, a ich inicjatorem stał się ówczesny cesarz starożytnego Rzymu, czyli Neron. Obecnie z kolei jako juwenalia rozumie się imprezę cykliczną, coroczną organizowaną dla oraz przez studentów, w całym kraju – w szczególności pierwsze juwenalia w historii nowożytnej miały miejsce w Krakowie.

To święto studenckie wyrosło ze środowiska dawnej krakowskiej bohemy. Jest to impreza będąca wielkim rozrywkowo-kulturalnym eventem masowo gromadzącym w szczególności młodzież studiującą, uczącą się na dowolnym szczeblu edukacji wyższej- tak uniwersytetów jak i uczelni ponadlicealnych. Niemniej jednak warto dodać, że juwenalia zawsze przygotowywane są w maju i to jest już w naszym kraju wręcz tradycja. Pierwszy dzień to barwny, zróżnicowany korowód studentów przebranych na rozmaite sposoby, wędrujących przez całe miasto, począwszy od siedziby swej uczelni organizującej imprezę, aż do centrum miasta, gdzie otrzymują klucz do wrót miasta od prezydenta czy burmistrza i opanowują miasto.
Wpis zawdzięczamy: